top of page

השתלמות לגננת כמובילת דרך

את מתמודדת עם בעיות משמעת ולא מוצאת פתרונות?

ישנם הורים שלא משתפים איתך פעולה?

לא פשוט לך להוביל את הצוות ?

יש לך המון חלומות לגבי הילדים, הצוות והן בכלל אך הם נשארים בגדר חלומות בלבד?

המפגשים יעסקו בנושאים כגון:

 

 

 

SHEFER-17.png

ההשתלמות מוכרת לצורך

גמול ע"י משרד החינוך

מה תקבלי בהשתלמות:

כלים  להובלת צוות בשיתוף פעולה ואוירה נעימה  
דרכים לפתור מתחים ואי הסכמות.
פתרונות מעשיים ומפתיעים לבעיות משמעת
מבט חדש על הילדים המתקשים בגן
דרכים לבניית אמון ושיח מיטבי עם ההורים

bottom of page